o nás

SVATOVÁCLAVSKÉ DĚDICTVÍ

 

je „společenský“ kůr Literátského bratrstva se zvláštním statutem – není nijak omezen místně ani časově. Chápeme ho jako společenství „literátské bratřiny“ minulosti i současnosti, jejíž členové jsou „shromážděni“ pod praporcem sv. Václava (viz odznak), jsou hrdi na křesťanské dědictví a podle svých možností ho chtějí chránit a spravovat. Členem se může stát kdokoli, členství k tomuto kůru je vyjádřeno i pouhou sympatií, příp. připojením k iniciativě MODLITEBNÍ MOST a veřejně prezentováno připnutím odznaku.

 

Čestným členem – kantorem společenského kůru

Svatováclavské dědictví je F. X. Thuri,

 

další členové jsou např.: skladatel Pavel Jurkovič, varhaník Radek Rejšek, ředitel Jihočeské komorní filharmonie Vlastimil Ochman, paní Eva Slavická aj.